Informatieblad: Praktische tools en richtsnoeren voor gevaarlijke stoffen op de werkplek

Keywords:

Dit informatieblad biedt advies over beschikbare tools en richtsnoeren om werkgevers en werknemers te helpen de risico’s van gevaarlijke stoffen op de werkplek te beheersen. Het gebruik van reeds bestaande tools en richtsnoeren bespaart tijd en is een praktische manier om de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te verminderen.

Het informatieblad biedt een link naar de nieuwe database van het EU-OSHA, die momenteel meer dan 700 tools en hulpmiddelen en middelen in vele talen bevat. Dankzij diverse filterinstellingen kan de gebruiker sneller de voor hem of haar nuttigste tools vinden.

Downloaden in: cs | de | el | en | es | hr | lt | lv | nl | ro |