De impact van long covid op werknemers en werkplekken en de rol van veiligheid en gezondheid op het werk

Keywords:

Bij sommige patiënten kan COVID-19 symptomen veroorzaken die weken of zelfs maanden na het begin van de infectie kunnen aanhouden. Dit fenomeen, dat bekend staat als long covid, heeft aanzienlijke gevolgen voor werknemers, werkplekken en het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk.

Deze discussienota geeft een overzicht van de uitdagingen die zich in verband met long covid kunnen voordoen bij de preventie en het beheer van risico’s voor de veiligheid en gezondheid op het werk en gaat in op maatregelen die op beleidsniveau, in het onderzoek en in de praktijk kunnen worden genomen om de impact van long covid te verminderen. In de nota wordt ook benadrukt hoe belangrijk het is deze kwesties aan te pakken om bescherming te bieden tegen mogelijke toekomstige pandemieën.

Downloaden in: en