De toekomst van werken: crowdsourcing

Keywords:

De technologische vooruitgang heeft gezorgd voor meer mogelijkheden om buiten de traditionele werkplek te werken en er zijn compleet nieuwe vormen ontstaan om het werk in te richten. Crowdsourcing — een manier om online betaalde arbeid uit te wisselen — is een van deze nieuwe arbeidspatronen. In dit artikel worden de belangrijkste risico's beschreven die kunnen voortvloeien uit het brede scala van taken dat door 'crowdworkers' wordt uitgevoerd. De snelle opkomst van deze manier van werken heeft ook aanzienlijke uitdagingen meegebracht. In het artikel worden enkele voorbeelden van onopgeloste problemen behandeld.

Downloaden in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk |