Toekomstverkenning naar nieuwe en opkomende veiligheids- en gezondheidsrisico's in verband met digitalisering in de periode tot 2025

Keywords:

In dit rapport worden de eindresultaten gepresenteerd van een grootschalig toekomstverkenningsproject over ontwikkelingen in digitale technologieën en de daaruit resulterende veranderingen in waar, wanneer en hoe wordt gewerkt.

De mogelijke gevolgen van deze veranderingen voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de periode tot 2025 werden nader beschouwd aan de hand van vier scenario’s.

In elk scenario komen verschillende problemen en kansen met betrekking tot VGW aan bod. Het onderzoek zal de lezer helpen om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop de digitalisering van invloed kan zijn op de veiligheid en gezondheid van werknemers in de Europese Unie en om strategieën te ontwikkelen die beter bestand zijn tegen deze veranderingen op het gebied van VGW.

Downloaden in: en