Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener 2019) — achtergrondbriefing

Keywords:

Deze briefing is bedoeld om achtergrondinformatie te verstrekken en een overzicht te geven van de resultaten van Esener 2019. Met de enquête wordt onderzocht hoe veiligheid en gezondheid op het werk in Europese bedrijven in de praktijk worden benaderd om inzicht te krijgen in de factoren die bevorderlijk zijn voor of in de weg staan aan het bestrijden van risico’s op de werkplek.

Esener is zodanig opgezet dat de enquêteresultaten vergelijkingen tussen landen en in de tijd mogelijk maken. Voor deze enquête van 2019 (de derde editie) zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van 45 420 bedrijven in 33 Europese landen.

De resultaten geven onder meer inzicht in wie er verantwoordelijk is voor het veiligheids- en gezondheidsmanagement op de werkplek en of werknemers hierbij betrokken zijn, hoe psychosociale risico's worden aangepakt en welke impact veranderingen als digitalisering hebben op de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Downloaden in: en