Derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener 2019): overzichtsverslag inzake strategieën voor veiligheid en gezondheid op het werk in Europa

Keywords:

Voor de derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener 2019) werd meer dan 45 000 organisaties uit 33 landen gevraagd een vragenlijst te beantwoorden. De resultaten maken het mogelijk om bedrijven van diverse grootten, sectoren en landen met elkaar te vergelijken. Zij kunnen ook naast de bevindingen van de vorige enquête (uit 2014) worden gelegd.

Dit overzichtsverslag is een waardevol hulpmiddel voor Europese beleidsmakers. In het verslag worden de resultaten van Esener 2019 geanalyseerd en wordt nagegaan hoe de situatie zich sinds 2014 heeft ontwikkeld, om meer inzicht te krijgen in de behoeften die zich voordoen op de werkplek en de manier waarop die het best kunnen worden vervuld. Er wordt onderzocht hoe risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid worden vastgesteld en beheerst. Mogelijke stimulansen en belemmeringen worden onder de loep genomen, met uitgebreide aandacht voor de wetgeving op dit gebied, om de situatie te verbeteren. Psychosociale risico’s en werknemersparticipatie staan centraal in het verslag, maar er wordt ook rekening gehouden met de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de manier waarop met gezondheid en veiligheid op het werk wordt omgesprongen.

Downloaden in: en