You are here

Pubblikazzjonijiet
15/05/2007

Factsheet 66 -Attenti għall-perikli fuq il-post tax-xogħol – pariri għaż-żgħażagħ

Factsheet 66 -Attenti għall-perikli fuq il-post tax-xogħol – pariri għaż-żgħażagħ

Bħala żagħżugħ/a li tkun għadek kif qed tibda taħdem, inti tinsab f’riskju akbar mill-kollegi tiegħek li huma akbar fl-età. Dan minħabba li inti tkun għadek ġdid kemm għall-post tax-xogħol kif ukoll għaxxogħol stess, u ma jkollokx biżżejjed esperjenza tax-xogħol u tarriskji għas-saħħa u s-sigurtà li jista’ jkun hemm. Int għandek id-dritt għal xogħol mingħajr periklu u li ma jagħmilx ħsara lil saħħtek, inkluż it-taħriġ u s-superviżjoni meħtieġa kif ukoll għandek dritt li tistaqsi u tirraporta dawk l-affarijiet li jkunu perikolużi għalik. Jekk int għadek taħt it-18–il sena, minħabba n-nuqqas ta’ esperjenza u maturità li int jista’ jkollok, skond il-liġi ma tistax tagħmel xogħlijiet li huma perikolużi. Dan il-fuljett fih informazzjoni dwar id-diversi perikli li jeżistu fuq il-post tax-xogħol. Hemm fuljett ieħor b’aktar pariri dwar id-dritittijiet u l-obbligi tiegħek.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV