Summary - Intelliġenza artifiċjali għall-ġestjoni tal-ħaddiema: ħarsa ġenerali

Keywords:

Id-data dwar l-impjegati u l-mod kif iwettqu l-impjiegi tagħhom qed tinġabar f’ħin reali mill-intelliġenza artifiċjali (IA) u tintuża biex jittieħdu deċiżjonijiet ta’ ġestjoni awtomatizzati jew semiawtomatizzati fuq il-post tax-xogħol. Iż-żieda irrevokabbli ta’ dawn is-sistemi ta’ ġestjoni tal-ħaddiema bbażata fuq l-IA (AIWM) tippreżenta opportunitajiet iżda wkoll riskji u sfidi għall-ħaddiema.

Dan ir-rapport jiddeskrivi l-karatteristiċi ta’ dawn il-forom ġodda ta’ ġestjoni tal-ħaddiema, il-konsegwenzi tal-iskjerament tagħhom fuq il-postijiet tax-xogħol fuq is-saħħa, is-sikurezza u l-benessri tal-ħaddiema, u kif dawn qed jiġu indirizzati fil-livelli ta’ riċerka, politika u prattika. Jinkludi wkoll rakkomandazzjonijiet għall-politika, għar-riċerka u għall-implimentazzjoni għall-iżvilupp u l-użu ta’ sistemi AIWM iċċentrati fuq il-bniedem fuq il-post tax-xogħol.

Niżżelin: en