Intelliġenza artifiċjali għall-ġestjoni tal-ħaddiema: definizzjonijiet ta’ mmappjar, użi u implikazzjonijiet

Keywords:

L-għodod tal-intelliġenza artifiċjali (IA) qed ikunu ta’ tfixkil fuq l-post tax-xogħol. Dan is-sommarju ta’ politika jesplora dan it-tfixkil u l-effetti potenzjali tiegħu fuq il-ħaddiema.

Jiddefinixxi ġestjoni tal-ħaddiema bbażata fuq l-IA (AIWM), jippreżenta ħarsa ġenerali lejn kif l-AIWM tiġi implimentata u minn min, u jispjega r-riskji u l-opportunitajiet għas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema meta jintużaw dawn is-sistemi.

Dan is-sommarju ta’ politika jippreżenta s-sejbiet mir-riċerka tal-EU-OSHA dwar l-AIWM u l-implikazzjonijiet tagħha għall-OSH li hi bbażata fuq rieżami tal-letteratura, intervisti fid-dettall ma’ esperti, konsultazzjonijiet mal-Punti Fokali Nazzjonali u analiżi tal-Istħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar data dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER-3).

Niżżel in: en | lt |