Safety and health insights for digital platform work

Informazzjoni intuwittiva dwar is-sikurezza u s-saħħa għal xogħol fuq pjattaformi diġitali

Keywords:

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji diġitali ppermetta modi ġodda ta’ ħidma, ipprovduti permezz ta’ jew fuq pjattaformi online. Is-sewwieqa, l-infermiera u d-disinjaturi grafiċi huma xi eżempji ta’ persuni li jinvolvu ruħhom fix-xogħol fuq pjattaforma diġitali. Filwaqt li jista’ jkun sors ta’ introjtu addizzjonali jew alternattiv u opportunità ta’ dħul fis-suq tax-xogħol għal xi gruppi ta’ ħaddiema, ix-xogħol fuq il-pjattaformi diġitali huwa marbut mar-riskji u l-isfidi tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH) li jistgħu jkunu kumplessi għall-prevenzjoni u l-ġestjoni. Biex jindirizzaw din l-isfida, dawk li jfasslu l-politika, il-pjattaformi, it-trade unions u l-ħaddiema jeħtieġ li jingħaqdu flimkien biex jintroduċu u jtejbu l-inizjattivi tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali. 

Niżżel in: bg | de | el | en | es | fi | fr | hr | it | lt | mt | pt | sk |