L-inkorporazzjoni tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali fil-valutazzjoni tar-riskji taċ-ċibersigurtà

Keywords:
Meta jitqies l-impatt ta’ attakk ċibernetiku, ma tingħatax biżżejjed attenzjoni lill-aspetti tas-saħħa fiżika u mentali tal-ħaddiema, bħal korrimenti u problemi psikosoċjali. Dan għaliex jitqies bħala theddida esterna, filwaqt li s-saħħa u s-sikurezza jiġu ttrattati internament. Biex jimmaniġġjaw l-attakki ċibernetiċi, l-organizzazzjonijiet għandhom jinkorporaw is-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali (OSH) fil-valutazzjoni tar-riskju.
Dan id-dokument ta’ diskussjoni jeżamina r-riskji tal-OSH assoċjati ma’ theddid ċibernetiku u jippreżenta approċċ olistiku lejn iċ-ċibersigurtà. Pereżempju, is-sensibilizzazzjoni fost il-partijiet ikkonċernati kollha, mill-prattikanti tal-OSH sal-maniġers tas-sigurtà tal-IT, hija kruċjali għall-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità.
Niżżelin: el | en | es | pl | pt |