Factsheet 103 - Strateġiji għat-taħriġ tal-għalliema fit-tagħlim dwar ir-riskji

Keywords:

Din il-folja ta' fatti hija bbażata fuq rapport li jippreżenta każi li jinvolvu taħriġ fuq is-servizz u għalliema ġejjiena fis-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol (OSH) jew fl-edukazzjoni dwar ir-riskji. Idealmet fil-ħajja tax-xogħol tagħhom l-għalliema kollha għandhom jingħataw taħriġ dwar l-OSH u dwar kif jinkorporaw l-edukazzjoni dwar ir-riskji fil-ħidma tagħhom ta' kuljum. Jekk id-dħul kif xieraq tat-tagħlim dwar ir-riskji fil-kurrikulu skolastiku jitqies diffikultuż, nistgħu nimmaġinaw kemm ser ikun iżjed diffiċli li dan jiġi inkluż fi programmi ta' taħriġ għall-għalliema ġejjiena. Madankollu dawn il-każi jippreżentaw approċċi u metodi li jistgħu jiġu kkunsidrati jew imlaħħma.

Niżżel in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |