Esponiment għal aġenti bijoloġiċi u problemi ta’ saħħa relatati f’impjiegi relatati mal-annimali
18/12/2019 Tip: Dokumenti ta' diskussjoni 28 paġni

Esponiment għal aġenti bijoloġiċi u problemi ta’ saħħa relatati f’impjiegi relatati mal-annimali

Keywords:Sustanzi Perikolużi, Biological agents, Mard relatat max-xogħol

Dan id-dokument ta’ diskussjoni jippreżenta riċerka ġdida li tikkonferma li n-nies f’okkupazzjonijiet relatati mal-annimali — bħall-bdiewa li jieħdu ħsieb il-bhejjem, il-ħaddiema tal-biċċerija u l-veterinarji — huma f’riskju partikolari li jiġu esposti għal aġenti bijoloġiċi fuq il-post tax-xogħol. Id-dokument ta’ diskussjoni jqis gruppi vulnerabbli u riskji emerġenti, filwaqt li jagħmel rakkomandazzjonijiet għal prevenzjoni mtejba u joffri eżempji ta’ prattika tajba.

Rieżami tal-letteratura, ġbir ta’ data, u intervisti u gruppi fokus ma’ esperti kienu l-bażi tas-sejbiet ippreżentati hawnhekk, u ffurmaw parti minn proġett maġġuri biex jiżdiedu l-għarfien u s-sensibilizzazzjoni dwar l-esponimenti fuq il-post tax-xogħol għal aġenti bijoloġiċi u r-riskji li jippreżentaw.  

Download in:EN

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett