You are here

Il-Kampanja dwar Postijiet tax-Xogħol li Jġibu 'l Quddiem is-Saħħa 2018-19:

Future Healthy Workplaces Campaigns
Il-kampanja tal-2018-19 ser tiffoka fuq is-sustanzi perikolużi, bil-għan li żżid l-għarfien u tippromwovi kultura ta’ prevenzjoni fil-postijiet tax-xogħol madwar l-UE, kif ukoll billi tiffoka fuq gruppi speċifiċi ta’ ħaddiema.

L-għanijiet tal-kampanja huma:

 • Li żżid l-għarfien dwar l-importanza tal-prevenzjoni tar-riskji minn sustanzi perikolużi, sabiex b’hekk tgħin fl-eliminazzjoni ta’ nuqqas ta’ fehim li jseħħ ta’ spiss.
 • Li tippromwovi l-valutazzjoni tar-riskju billi tipprovdi informazzjoni dwar għodod prattiċi u toħloq opportunitajiet għall-qsim tal-prattiki tajba, b’enfasi speċifiku fuq:
  • l-eliminazzjoni jew is-sostituzzjoni ta’ sustanzi perikolużi fuq il-post tax-xogħol
  • il-ġerarkija tal-miżuri ta’ prevenzjoni (jiġifieri billi ssegwi l-ġerarkija spjegata fil-leġislazzjoni sabiex dejjem jintgħażel l-aktar tip effettiv ta’ miżura).
 • Li ssaħħaħ l-għarfien dwar ir-riskji marbutin mal-esponimenti għal karċinoġeni fuq il-post tax-xogħol billi tappoġġja l-iskambju ta’ prattiki tajba; l-EU-OSHA hija firmatarja għall-patt ta’ impenn favur il-Pjan Direzzjonali tal-UE dwar il-Karċinoġeni.
 • Li timmira gruppi ta' ħaddiema bi ħtiġijiet speċifiċi u livelli għolja ta' riskji billi tipprovdi informazzjoni apposta kif ukoll eżempji ta' prattiki tajba. Dawn il-gruppi jinkludu:
  • nisa
  • ħaddiema migranti
  • żgħażagħ
  • ħaddiema li jinsabu f’aktar riskju minħabba s-settur jew l-impjieg li jaħdmu fih
  • ħaddiema temporanji u ħaddiema fl-ekonomija informali.
 • Li żżid l-għarfien dwar il-qafas leġislattiv li diġà huwa fis-seħħ sabiex jipproteġi lill-ħaddiema, kif ukoll li tixħet dawl fuq l-iżviluppi fil-politiki.