Finanzi u baġit

L-EU-OSHA hija ffinanzjata mill-Unjoni Ewropea.

Kull sena, l-EU-OSHA hija allokata fondi mill-awtorità baġitarja tal-UE, li hija magħmula mill-Parlament Ewropew (MPE eletti direttament) u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti tal-gvernijiet tat-27 Stat Membru).

L-EU-OSHA tmexxi wkoll proġetti speċifiċi li għalihom huma allokati fondi separati mill-UE. Eżempji jinkludu proġett pilota fuq skala kbira dwar is-saħħa u s-sigurtà ta’ ħaddiema ta’ età akbar u wieħed li jittratta s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fil-pajjiżi Ewropej ta’ Viċinat u Sħubija.

Ġestjoni finanzjarja soda

L-implimentazzjoni tal-baġit tal-EU-OSHA hija rregolata mir-regolament finanzjarju tagħha, li jiżgura t-trasparenza u l-kontabilità.

L-EU-OSHA tuża sistema ta’ ġestjoni u baġitarja bbażata fuq l-attività, li tippermetti li timmonitorja mill-qrib l-ispejjeż tal-attivitajiet tagħha. Dan jgħin ukoll biex jiġi żgurat li l-Aġenzija tagħmel l-aħjar użu mir-riżorsi tagħha.

Aqra r-Regolament finanzjarju applikabbli għall-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (bl-Ingliż biss).

Informazzjoni finanzjarja u baġitarja skont is-sena finanzjarja