Il-Bord ta’ Tmexxija u l-Bord Eżekuttiv

Min huma dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet ewlenin fl-EU-OSHA?

Il-Bord ta’ Tmexxija

Il-Bord ta’ Tmexxija jistabbilixxi l-istrateġija u l-għanijiet tal-Aġenzija, u jżomm lid-Direttur Eżekuttiv akkontabbli. Huwa rregolat mir-regolament fundatur u mir-regoli ta’ proċedura. Il-Bord ta’ Tmexxija jaħtar lid-Direttur Eżekuttiv u jadotta dawn id-dokumenti ewlenin:

Il-membri tal-Bord ta’ Tmexxija jinħatru skont ir-regolament tat-twaqqif tal-EU-OSHA Il-Kunsill jaħtar rappreżentanti tat-tliet gruppi ta’ interess ewlenin — il-gvernijiet, l-assoċjazzjonijiet tal-impjegaturi u tal-ħaddiema — għal kull Stat Membru. Il-Kummissjoni Ewropea taħtar il-membri tagħha stess u l-Parlament Ewropew jaħtar espert indipendenti.

Ir-rwol tal-President tal-Bord ta’ Tmexxija jiġi assenjat b’rotazzjoni bejn ir-rappreżentanti tat-tliet gruppi ta’ interess ewlenin kull sena. Il-Bord ta’ Tmexxija jiltaqa’ minn tal-inqas darbtejn fis-sena u l-minuti tal-laqgħat huma disponibbli għall-pubbliku, ara s-sħubija tal-Bord ta’ Tmexxija, inklużi dikjarazzjonijiet ta’ interess u tan-nuqqas ta’ kunflitt ta’ interessi, u sommarju tas-CVs.

Il-Bord Eżekuttiv tal-Bord ta’ Tmexxija

Dan huwa grupp ta’ tmexxija iżgħar magħmul minn 8 membri tal-Bord ta’ Tmexxija. Jiltaqa’ tliet darbiet fis-sena biex jimmonitorja t-tħejjija u l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ Tmexxija. Il-minuti tal-laqgħat tal-Bord Eżekuttiv huma disponibbli wkoll għall-pubbliku (ara hawn taħt).

Ara s-sħubija tal-Bord Eżekuttiv u s-sostituti.