You are here

Il-Bord ta’ Tmexxija u l-Bureau

Il-Bord ta’ Tmexxija

Il-Bord jistabbilixxi l-istrateġija u l-għanijiet tal-Aġenzija, u jżomm lid-Direttur responsabbli. Huwa rregolat mir- regolament fundatur u r- regoli ta’ proċedura. Il-Bord jaħtar lid-Direttur u jadotta dawn id-dokumenti ewlenin:

Il-membri tal-Bord jinħatru skont ir- regolament fundatur tal-U-OSHA. Il-Kunsill jaħtar rappreżentanti tat-tliet gruppi ta’ interess ewlenin — il-gvernijiet, l-assoċjazzjonijiet tal-impjegaturi u tal-ħaddiema — għal kull Stat Membru. Il-Kummissjoni Ewropea taħtar il-membri tagħha stess.

Ir-rwol tal-President tal-Bord jiġi assenjat b’rotazzjoni bejn ir-rappreżentanti tat-tliet gruppi ta’ interess ewlenin kull sena. Il-Bord jiltaqa’ darbtejn fis-sena u l-minuti tal-laqgħat ikunu disponibbli għall-pubbliku, ara s- sħubija tal-Bord u l-alternattivi tagħhom, inkluż id-dikjarazzjonijiet ta’ interess u sommarju tas-CVs.

Il-Bureau tal-Bord ta’ Tmexxija

Dan huwa grupp ta’ tmexxija iżgħar magħmul minn 11-il membru tal-Bord. Jiltaqa’ tliet darbiet fis-sena biex jissorvelja t-tħejjija u l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-Bord. Il-minuti tal-laqgħat tal-Bureau huma disponibbli wkoll għall-pubbliku (ara hawn taħt).

Ara s-sħubija tal-Bureau u s-sostituti.