Integrarea securității și sănătății în muncă în evaluarea riscurilor de securitate cibernetică

Keywords:
În procesul de analiză a impactului unui atac cibernetic nu se acordă suficientă atenție aspectelor legate de sănătatea fizică și psihică a lucrătorilor, cum ar fi vătămările și problemele psihosociale, întrucât se consideră a fi o amenințare externă, în timp ce sănătatea și securitatea sunt gestionate pe plan intern. Pentru a gestiona atacurile cibernetice, organizațiile trebuie să includă securitatea și sănătatea în muncă (SSM) în evaluarea riscurilor în materie de securitate cibernetică.
Acest document de dezbatere examinează riscurile în materie de SSM asociate amenințărilor cibernetice și prezintă o abordare holistică a securității cibernetice. De exemplu, sensibilizarea tuturor părților interesate, de la practicieni în domeniul SSM la manageri de securitate informatică, este esențială pentru combaterea criminalității informatice.
Descărcați in: el | en | es | fi | lt | pl | pt |