Collaborative robot lifting parts in an automotive and industrial supplier

Robot colaborativ pentru ridicarea pieselor în cadrul unei întreprinderi furnizoare de autovehicule și de produse industriale (ID1)

Keywords:

Introducerea, în practică, a sistemelor bazate pe IA la locul de muncă prezintă o serie de provocări pentru întreprinderi.

O întreprindere slovenă specializată în domeniul tehnologiilor auto și industriale a introdus un cobot pentru a sprijini lucrătorii la ridicarea și deplasarea pieselor între stațiile de lucru.

În primele etape ale procesului, întreprinderea s-a străduit să găsească echilibrul adecvat între utilizarea eficientă a capacităților cobotului și respectarea reglementărilor și a cerințelor în materie de siguranță. Lipsa de exemple privind cele mai bune practici și reglementările tehnice naționale depășite au accentuat dificultățile întâmpinate.

Descărcați in: en