Advanced robotic systems for inspection and maintenance of gas and oil infrastructure

Sisteme robotizate avansate pentru inspectarea și întreținerea infrastructurii de petrol și gaze (ID10)

Keywords:

Pentru a acorda prioritate securității și sănătății în muncă (SSM) pentru lucrătorii săi, întreprinderea norvegiană de infrastructuri de gaze naturale, deținută și operată de stat, a început să utilizeze tehnologiile robotizate.

Înainte, inspecția și întreținerea infrastructurii de gaze și petrol se realiza manual, expunând lucrătorii la pericolele asociate operării în interiorul unui vas sub presiune.

În prezent, întreprinderea utilizează două sisteme robotizate. Păstrând controlul deplin asupra ambelor sisteme robotizate din exterior, lucrătorii au dobândit competențe noi. O listă de verificare actualizată privind SSM reflectă cerințele acestei noi realități.

Descărcați in: en