An artificial intelligence-based system for visual recognition of hazardous particles in an air sample (ID8)

Un sistem bazat pe inteligență artificială pentru recunoașterea vizuală a particulelor periculoase dintr-un eșantion de aer (ID8)

Keywords:

Utilizarea tehnologiei IA în activitățile de cercetare științifică merge dincolo de beneficiile sale practice.

Un institut de cercetare german folosește un microscop bazat pe inteligența artificială care poate analiza imaginea electronică și poate detecta și clasifica fibrele după dimensiune.

Înlocuirea sarcinilor manuale și repetitive, reducerea riscului de contaminare a eșantioanelor și economia de timp au îmbunătățit și dinamica socială în cadrul grupului de cercetare.

Având în vedere dispariția efectelor negative și adesea polarizante ale alocării unor sarcini de rutină, interacțiunile și discuțiile dintre colegii de muncă se concentrează acum pe subiecte mai relevante, mai interesante din punct de vedere intelectual și mai productive.

Descărcați in: en