Economia circulară și securitatea și sănătatea în muncă: Indicatori și acțiuni de politică pentru principalele părți interesate

Keywords:

O serie de modificări importante ale politicilor UE completează inițiativele care vizează practici mai durabile din punct de vedere ecologic. Procesul de tranziție către punerea în aplicare a economiei circulare va avea în mod inevitabil implicații asupra locurilor de muncă, precum și asupra securității și sănătății în muncă (SSM).

Această sinteză politică oferă părților interesate specifice indicatori și acțiuni de politică care au reieșit din studiul prospectiv al EU-OSHA privind economia circulară și posibilele sale efecte asupra SSM. De asemenea, prezintă o imagine de ansamblu a principalelor inițiative verzi la nivelul UE care sprijină diseminarea transversală la nivelul politicilor.

Descărcați in: en | fi | fr | nl |