Studiu prospectiv privind economia circulară și efectele sale asupra SSM: Modalități de îmbunătățire a perspectivelor pentru sectoarele cele mai afectate

Keywords:

Practicile durabile din punct de vedere ecologic sunt din ce în ce mai mult sprijinite de schimbările din politicile UE și de inițiativele conexe. EU-OSHA a evaluat impactul economiei circulare și posibilele sale consecințe asupra securității și sănătății în muncă (SSM) până în anul 2040.

Această politică se bazează pe cel mai recent studiu prospectiv al EU-OSHA privind implicațiile viitoare ale economiei circulare. Opțiunile care reies în urma constatărilor sale oferă responsabililor de elaborarea politicilor și părților interesate oportunitatea să îmbunătățească perspectivele în materie de SSM în patru dintre cele mai afectate sectoare: construcții, energie, producție și transporturi.

Descărcați in: en | fi | pl |