Sondaje de opinie paneuropene privind sănătatea și securitatea în muncă

European opinion polls on safety and health at work

Image by tookapic from Pixabay

În sondajele noastre, ne concentrăm în primul rând asupra opiniilor lucrătorilor. Suntem în măsură să colectăm date credibile din toată Europa cu privire la opinia publică despre sănătatea și securitatea în muncă (SSM).

Participarea la sondaje îi determină pe oameni să reflecteze, ceea ce contribuie la creșterea gradului de conștientizare a problematicii SSM. Rezultatele pun în evidență importanța bunelor practici în materie de SSM și rolul lor în sănătatea publică și în reușita afacerilor. Deoarece sondajele sunt realizate în toată Europa, se iau în considerare opiniile despre SSM ale unor persoane foarte variate. Rezultatele ne ajută să înțelegem diferențele de percepție dintre oamenii de diverse vârste, genuri și niveluri educaționale, care lucrează în sectoare și companii de dimensiuni diferite etc.

Sondajele se pot dovedi utile și pentru identificarea riscurilor noi și emergente care trebuie analizate. Ideal ar fi ca sondajele viitoare să contribuie la explorarea temelor-cheie și să sprijine următoarele campanii pentru locuri de muncă sigure și sănătoase.

Obiective

Sondajele se realizează cu următoarele scopuri:

  • să fundamenteze planurile anuale de management ale EU-OSHA;
  • să furnizeze informații valoroase cu privire la opiniile lucrătorilor;
  • să sporească gradul de sensibilizare cu privire la SSM în întreaga Europă, precum și cu privire la corelația dintre SSM și sănătate;
  • să încurajeze dezbaterile cu privire la SSM;
  • să furnizeze date utile de la nivel național punctelor focale și să consolideze colaborările;
  • să sporească vizibilitatea SSM în mass-media.

Rezultatele sondajelor noastre de opinie pot stimula dezbaterile și discuțiile la serviciu și pot oferi informații utile factorilor de decizie de la nivel național și european.

Sondaje anterioare

Până în prezent s-au realizat mai multe sondaje de opinie în sprijinul obiectivelor UE în materie de SSM, printre care se numără:

  • sporirea sensibilizării și cunoștințelor lucrătorilor cu privire la SSM;
  • furnizarea de informații cu privire la modalitățile de adaptare la îmbătrânirea populației active;
  • promovarea prevenirii riscurilor, atât la locul de muncă, cât și în afara acestuia;
  • recunoașterea pe scară mai largă a stresului profesional ca problemă organizațională.

Consultați rezultatele sondajelor noastre anterioare:

Alte surse europene relevante

Pentru o imagine cât mai cuprinzătoare a opiniei publice despre SSM, consultați aceste surse suplimentare de informații: