You are here

Evoluțiile în domeniul TIC și digitalizarea muncii

Un proiect prospectiv al EU-OSHA analizează impactul pe care l-ar putea avea asupra SSM dezvoltarea rapidă a tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), inclusiv a inteligenței artificiale și a roboticii, și efectul produs asupra securității și sănătății în muncă (SSM). Proiectul își propune să le ofere factorilor de decizie, guvernelor statelor membre, sindicatelor și angajatorilor din UE informațiile necesare despre schimbările din domeniul TIC, impactul acestora asupra naturii și locului de desfășurare a muncii și provocările emergente pe care acestea le pot aduce în domeniul SSM.

Proiectul cuprinde trei pachete de lucru:

  • Pachetul de lucru 1 urmărește să identifice tendințele și factorii principali care ar putea determina apariția de riscuri noi și emergente în domeniul SSM asociate cu TIC și cu schimbarea locului de desfășurare a muncii.
  • Pe baza tendințelor și a factorilor principali identificați în pachetul de lucru 1, pachetul de lucru 2 are ca obiectiv elaborarea unor scenarii posibile și plauzibile referitoare la modul în care vor arăta locurile de muncă în anul 2025 și ilustrarea viitoarelor provocări în materie de SSM asociate cu evoluțiile din domeniul TIC și al locului de desfășurare a muncii.
  • Pachetul de lucru 3 își propune să promoveze constatările proiectului cu ajutorul scenariilor elaborate în pachetul de lucru 2, pentru a explora împreună cu factorii de decizie strategiile posibile de depășire a provocărilor în materie de SSM identificate în scenariile respective.

Aceste activități ar trebui să contribuie la asigurarea unor locuri de muncă sigure și sănătoase în viitor, în conformitate cu obiectivul de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în UE.

Studiile de monitorizare analizează mai îndeaproape domeniile și provocările importante evidențiate de proiect.