You are here

Pubblikazzjonijiet
15/05/2007

Factsheets 61 - Is-Sigurtà tal-Ħaddiema Żgħażagħ - Pariri għal Min Jimpjega

Factsheets 61 - Is-Sigurtà tal-Ħaddiema Żgħażagħ - Pariri għal Min Jimpjega

Iż-żgħażagħ taħt l-età ta' 25 sena, jirrappreżentaw il-ġenerazzjoni li jmiss tal-forza tax-xogħol tagħna. Ir-rwol tiegħek hu li tgħinhom jibdew il-ħajja tax-xogħol tagħhom mingħajr periklu u b’mod produttiv. Bħala persuna li timpjega, inti għandek irresponsabbiltà li tiżgura li jaħdmu mingħajr periklu billi tipprovdi sistema tajba ta’ maniġment ta' saħħa u sigurtà li tipproteġi lil kulħadd. Dan id-dokument ta' tagħrif joffri pariri fuq ir-rwol tiegħek. Dokumenti ta' tagħrif oħrajn ikopru f'aktar dettall lobbligi legali biex jiġu mħarsa l-ħaddiema żgħażagħ, u jagħti pariri lis-supervisors, liż-żgħażagħ u lill-ġenituri.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV