Factsheets 61 - Is-Sigurtà tal-Ħaddiema Żgħażagħ - Pariri għal Min Jimpjega
15/05/2007 Tip: Skedi informattivi 2 paġni

Factsheets 61 - Is-Sigurtà tal-Ħaddiema Żgħażagħ - Pariri għal Min Jimpjega

Keywords:L-OSH u ż-żgħażagħ

Iż-żgħażagħ taħt l-età ta' 25 sena, jirrappreżentaw il-ġenerazzjoni li jmiss tal-forza tax-xogħol tagħna. Ir-rwol tiegħek hu li tgħinhom jibdew il-ħajja tax-xogħol tagħhom mingħajr periklu u b’mod produttiv. Bħala persuna li timpjega, inti għandek irresponsabbiltà li tiżgura li jaħdmu mingħajr periklu billi tipprovdi sistema tajba ta’ maniġment ta' saħħa u sigurtà li tipproteġi lil kulħadd. Dan id-dokument ta' tagħrif joffri pariri fuq ir-rwol tiegħek. Dokumenti ta' tagħrif oħrajn ikopru f'aktar dettall lobbligi legali biex jiġu mħarsa l-ħaddiema żgħażagħ, u jagħti pariri lis-supervisors, liż-żgħażagħ u lill-ġenituri.

Tniżżil
download

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett