Summary - Intelliġenza artifiċjali għall-ġestjoni tal-ħaddiema: implikazzjonijiet għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol

Keywords:

Dan ir-rapport jenfasizza r-riskji u l-opportunitajiet tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol relatati mas-sistemi ta’ ġestjoni tal-ħaddiema bbażati fuq l-intelliġenza artifiċjali (AIWM). Ir-riċerka u s-sejbiet huma appoġġati b’analiżi tad-data tat-Tielet Stħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti u intervisti fil-fond tal-esperti.

L-istudju jesplora wkoll miżuri ta’ prevenzjoni possibbli, filwaqt li jenfasizza l-ħtieġa għal approċċ iċċentrat fuq il-bniedem u approċċ ta’ “prevenzjoni permezz tat-tfassil” biex jiġu żgurati s-saħħa, is-sigurtà u l-benessri tal-ħaddiema. Qed jiġi ppreżentat sett ta’ rakkomandazzjonijiet biex jiġu indirizzati r-riskji relatati mal-użu tas-sistemi tal-AIWM fuq il-post tax-xogħol.

Niżżelin: en