Summary - Robotika avvanzata u awtomatizzazzjoni: implikazzjonijiet għas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali

Keywords:

Teknoloġiji emerġenti qegħdin ibiddlu l-post tax-xogħol. Dan ir-rapport jiffoka fuq l-awtomatizzazzjoni ta’ kompiti fiżiċi fir-rigward tar-robotika avvanzata u s-sistemi bbażati fuq l-IA u l-impatt tagħhom fuq is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH). Il-fokus speċjali huwa fuq kif iż-żieda fl-użu ta’ sistemi robotiċi li jistgħu wkoll jikkollaboraw mal-bnedmin, qed ikollha impatt fuq il-ħaddiema u l-impjiegi tagħhom, kif ukoll fuq il-kumpaniji u s-setturi li jaħdmu fihom.

Jiddiskuti wkoll l-implikazzjonijiet għas-sikurezza, is-saħħa u l-benesseri fuq il-post tax-xogħol u l-azzjonijiet u l-miżuri li l-kumpaniji jistgħu jsegwu, inkluż l-importanza tat-taħriġ tal-utent finali. Barra minn hekk, ir-rapport joffri informazzjoni dwar l-istandards tas-sikurezza rilevanti għall-użu tal-makkinarju fuq il-post tax-xogħol.

Niżżel in: bg | de | en | hr | hu | it | lt | mt |

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett