Robotika avvanzata u awtomatizzazzjoni: Konsiderazzjonijiet ewlenin għall-interazzjoni mal-bniedem u l-fiduċja

Keywords:

Hekk kif is-sistemi robotiċi avvanzati fuq il-post tax-xogħol isiru aktar awtonomi, se jkun hemm bidla fil-relazzjonijiet bejn il-bniedem u r-robot mill-użu tat-teknoloġija għall-interazzjoni mat-teknoloġija. Il-kwalità ta’ din l-interazzjoni tista’ tippreżenta kemm opportunitajiet kif ukoll riskji għas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH). Għaldaqstant, għandu jitqies id-disinn speċifiku tas-sistemi robotiċi.

Din in-nota ta’ politika tħares lejn id-disinn robotiku antropomorfiku, il-prinċipji tad-disinn tal-interazzjoni u l-importanza tat-trasparenza fl-interazzjoni bejn il-bniedem u r-robot (HRI) fir-rigward tal-OSH. Tenfasizza wkoll il-bilanċ bejn il-fiduċja fl-HRI u l-fatturi li jinfluwenzaw din il-fiduċja.

In-nota ta’ politika tikkonkludi billi tirrakkomanda punti ewlenin li għandhom jitqiesu meta jitfasslu sistemi robotiċi sabiex jinkisbu eżiti ta’ suċċess li jqisu kemm l-OSH kif ukoll il-prestazzjoni awtomatizzata.

Niżżel in: en | fi | it |

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett