Il-kooperazzjoni interaġenzjali tan-Norveġja kontra l-kriminalità: appoġġ għall-konformità mas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (Każ NO2)

Keywords:

Il-kooperazzjoni interaġenzjali tan-Norveġja kontra l-kriminalità evolviet minn inizjattiva tal-gvern biex tindirizza kwistjonijiet relatati mal-kriminalità relatata max-xogħol u l-hekk imsejjaħ dumping soċjali. Dan l-istudju tal-każ jesplora kif il-kooperazzjoni tindirizza l-ksur tar-regolamenti dwar is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH) (kriminalità relatata max-xogħol) u tissalvagwardja l-OSH għall-ħaddiema barranin (dumping soċjali).

Il-kooperazzjoni bejn l-erba’ aġenziji parteċipanti toħloq sfidi, bħall-kondiviżjoni tal-informazzjoni u n-nuqqas ta’ sistema tal-IT komuni. Madankollu, irnexxielha ssaħħaħ il-ġlieda kontra l-kriminalità relatata max-xogħol.

Niżżel in: en