Is-servizz tas-saħħa okkupazzjonali tan-Norveġja: l-appoġġ għas-sikurezza okkupazzjonali u l-konformità mas-saħħa (Każ NO5)

Keywords:

L-Att dwar l-Ambjent tax-Xogħol (WEA) fin-Norveġja, jirrikjedi li ċerti industriji jkollhom servizz tas-saħħa okkupazzjonali (OHS). L-Awtorità tal-Ispezzjoni tax-Xogħol Norveġiża tiċċekkja jekk in-negozji jikkonformawx ma’ dan u jekk l-OHS tintużax kif maħsub.

Dan l-istudju tal-każ jiżvela varjanza kbira fil-mod kif in-negozji u l-OHSs jikkooperaw fi kwistjonijiet relatati mas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH). Bidliet reċenti fid-WEA jdawru l-enfasi minn fuq il-kura tas-saħħa personali għal li jiġi żgurat li n-negozji jiġu assistiti fil-ħidma sistematika tagħhom mal-OSH. Riżultat pożittiv huwa li n-negozji issa jridu jagħmlu użu mill-OHSs għall-evalwazzjonijiet tar-riskju.

Niżżel in: en