L-impatt tal-Covid fit-Tul fuq il-ħaddiema u l-postijiet tax-xogħol u r-rwol tal-OSH

Keywords:

Għal xi persuni affettwati, il-COVID-19 tiskatta sintomi li jdumu ġimgħat jew saħansitra xhur wara li tkun għaddiet l-infezzjoni oriġinali. Dan il-fenomenu, imsejjaħ bħala Covid fit-Tul, kellu effett sinifikanti fuq il-ħaddiema u l-postijiet tax-xogħol b’implikazzjonijiet għas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol (OSH).

Dan id-dokument ta’ diskussjoni jiddeskrivi l-isfidi għall-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ riskji ta’ OSH relatati u jesplora l-miżuri li jistgħu jittieħdu fuq livell ta’ politika, riċerka, u implimentazzjoni biex jitnaqqas l-impatt tal-Covid fit-Tul. Id-dokument jenfasizza wkoll l-importanza li dawn il-kwistjonijiet jiġu indirizzati biex ikun hemm protezzjoni kontra pandemiji potenzjali futuri.

Niżżel in: en