Automating physical tasks using ai-based systems in the workplace: cases and recommendations

Awtomatizzazzjoni tal-kompiti fiżiċi bl-użu ta’ sistemi bbażati fuq l-IA fuq il-post tax-xogħol: każijiet u rakkomandazzjonijiet

Keywords:

Peress li l-bejgħ ta’ robot industrijali rreġistra żieda ta’ 31 % bejn l-2020 u l-2021, l-adozzjoni dejjem tikber tagħhom fuq il-post tax-xogħol tippreżenta opportunitajiet u sfidi ġodda tal-OSH. Dan is-sommarju ta’ politika jiffoka fuq tliet kumpaniji Ewropej ta’ daqs differenti li implimentaw ir-robotika avvanzata għall-awtomatizzazzjoni tal-kompiti fi gradi differenti.

L-involviment tal-ħaddiema fi stadju bikri tal-proċess, il-komunikazzjoni ċara tar-raġunijiet u l-objettivi wara l-awtomatizzazzjoni, u l-offerta ta’ opportunitajiet ta’ taħriġ u edukazzjoni kienu wħud mill-fatturi ewlenin li għenu lill-kumpaniji tul il-proċess ta’ implimentazzjoni.

Niżżel in: el | en | fr | mt | ro |

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett