Participarea lucrătorilor în materie de securitate și sănătate în muncă – Ghid practic

Keywords:

Angajaţii au adesea cunoștinţe detaliate despre munca lor și cum aceasta poate deveni mai sigură. Acest ghid prezintă modul cum lucrătorii pot folosi aceste cunoștinţe pentru a contribui activ alături de superiorii lor la îmbunătăţirea securităţii și sănătăţii la locul de muncă. Acesta subliniază rolurile, responsabilităţile și obligaţiile legale ale lucrătorilor, ale reprezentanţilor lor și ale angajatorilor. Oferă exemple concrete de pași pe care toate părţile implicate îi pot face pentru a îmbunătăţi în mod semnifi cativ securitatea și sănătatea la locul de muncă. Acest ghid conţine o „listă de control” utilă pe care lucrătorii și reprezentanţii lor o pot utiliza pentru a se asigura că au depus toate eforturile pentru a reduce riscurile.

Descărcați in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |