Aptitudinile de conducere și de gestionare în domeniul securității și sănătății în muncă – Un ghid practic

Keywords:

Locurile de muncă sigure și sănătoase contribuie la succesul și prosperitatea întreprinderilor și a organizațiilor și aduc benefi cii și societății în ansamblu. Prezentul ghid oferă organelor de conducere ale întreprinderilor informații practice privind modul în care securitatea și sănătatea pot fi îmbunătățite prin aptitudini de conducere efi cace, implicarea lucrătorilor și evaluarea și analiza permanentă, asigurând condiții de securitate și sănătate în întreprinderi, pentru toate persoanele. O evaluare de diagnostic oferă o imagine privind nivelul de prevenire într-o întreprindere, precum și idei de îmbunătățire.

Descărcați in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |