Serviciul de medicină a muncii din Norvegia: sprijinirea conformității în materie de securitate și sănătate în muncă (cazul NO5)

Keywords:

Legea privind mediul de lucru (WEA) din Norvegia impune ca anumite sectoare de activitate să dispună de un serviciu de medicină a muncii. Autoritatea de Inspecție a Muncii din Norvegia verifică dacă întreprinderile respectă această cerință și dacă serviciul de medicină a muncii este utilizat în scopul prevăzut.

Acest studiu de caz relevă o mare diversitate a modurilor în care întreprinderile și serviciile de medicină a muncii cooperează în chestiuni legate de securitatea și sănătatea în muncă (SSM). Odată cu evoluțiile recente ale WEA, prioritatea nu mai este acordată asistenței medicale personale, ci necesității de a sprijini întreprinderile în activitatea lor sistematică în domeniul SSM. Un rezultat pozitiv este acela că întreprinderile trebuie să utilizeze acum serviciile de medicină a muncii pentru evaluarea riscurilor.

Descărcați in: en