Abordarea Norvegiei în sprijinirea conformității în materie de securitate și sănătate în muncă: rolul inspectoratelor de muncă și al serviciilor de prevenție

Keywords:

Acest raport prezintă constatările activităților de cercetare cu privire la rolul Autorității pentru Inspecția Muncii și al serviciilor de prevenție din Norvegia în sprijinirea conformității în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM). Raportul descrie actuala strategie a Norvegiei în domeniul SSM și prezintă rezultatele a șase studii de caz pe teme specifice.

Autoritatea a cunoscut evoluții importante în ultimii ani, inclusiv în timpul pandemiei, care au îmbunătățit promovarea conformității în materie de SSM și asigurarea respectării în acest domeniu. Raportul analizează și posibilitatea de a transfera în alte țări diversele activități menite să îmbunătățească SSM în Norvegia.

Descărcați in: en