Cooperarea interinstituțională împotriva criminalității în Norvegia: sprijinirea conformității în materie de securitate și sănătate în muncă (cazul NO2)

Keywords:

Cooperarea interinstituțională împotriva criminalității în Norvegia a luat naștere dintr-o inițiativă guvernamentală de soluționare a problemelor legate de criminalitatea în domeniul muncii și de așa-numitul dumping social. Acest studiu de caz analizează modul în care cooperarea abordează încălcările reglementărilor privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM) (criminalitatea legată de muncă) și garantează SSM pentru lucrătorii străini (dumping social).

Cooperarea dintre cele patru agenții participante prezintă provocări, cum ar fi schimbul de informații și lipsa unui sistem informatic comun. Pe de altă parte, aceasta a reușit să intensifice lupta împotriva criminalității legate de muncă.

Descărcați in: en