Noi tehnologii pentru locuri de muncă mai sigure și lucrători mai sănătoși: potențialul sistemelor digitale inteligente în domeniul SSM

Image

© LALAKA - stock.adobe.com

Sistemele digitale inteligente promovează securitatea și sănătatea în muncă (SSM). Utilizarea unor tehnologii precum inteligența artificială, dispozitivele purtabile și realitatea augmentată va fi din ce în ce mai răspândită în activitățile de asigurare a securității și sănătății lucrătorilor.

Pentru persoanele care doresc să își îmbogățească cunoștințele despre tehnologiile digitale inteligente, vom publica trei noi sinteze politice.

Sisteme digitale inteligente de monitorizare pentru securitatea și sănătatea în muncă: tipuri, roluri și obiective examinează tipurile, rolurile și riscurile tehnologiilor de monitorizare precum TIC, camere video de supraveghere, dispozitive purtabile și echipamente personale de protecție inteligente în reducerea la minimum a riscurilor și promovarea SSM.

Deși sunt din ce în ce mai prezente la locul de muncă, implementarea lor este încă lentă și limitată, după cum arată sinteza politică Sisteme digitale inteligente de monitorizare pentru securitatea și sănătatea în muncă: optimizarea adoptării.

Sisteme digitale inteligente de monitorizare pentru securitatea și sănătatea în muncă: oportunități și provocări prezintă factorilor de decizie și responsabililor de elaborarea politicilor principalele concluzii cu privire la modul în care se poate mări potențialul acestor sisteme și se pot reduce la minimum eventualele deficiențe.

Acest proiect este în concordanță cu viitoarea campanie „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2023-2025, axându-se pe impactul noilor tehnologii digitale asupra muncii și a locurilor de muncă.