Workers with mental disorders in a digitalized world: challenges, opportunities and needs

Ħaddiema b’disturbi mentali f’dinja diġitalizzata: sfidi, opportunitajiet u ħtiġijiet

Keywords:

L-artiklu jipprovdi ħarsa ġenerali lejn kif il-ħaddiema b’disturbi mentali (MDs) dijanjostikati u mhux dijanjostikati jlaħħqu b’mod differenti max-xogħol, it-teknoloġija/id-diġitalizzazzjoni u d-domandi relazzjonali. L-iżvelar ta’ MD fuq il-post tax-xogħol spiss ikun diffiċli għall-impjegat minħabba l-istigma. Għalhekk l-impjegaturi għandhom jistimulaw bidla fil-kultura li tappoġġa l-kunfidenzjalità u l-fiduċja.

Barra minn hekk, il-pandemija tal-COVID-19 kellha impatt importanti fuq it-tixrid tax-xogħol diġitalizzat (speċjalment it-telexogħol) u fuq iż-żieda ta’ disturbi mentali. L-artikolu jenfasizza l-ħtieġa għal approċċi mfassla apposta, bini tal-fiduċja, u rikonoxximent ġenerali rifless minn appoġġ regolatorju u organizzattiv adegwat. L-avvanz tar-riċerka fil-qasam huwa dejjem aktar importanti biex jiġi żgurat li l-ħtiġijiet tal-ħaddiema b’MDs jiġu ssodisfati f’dinja tax-xogħol li qed tinbidel.

Niżżel in: en