Telexogħol matul il-pandemija tal-COVID-19: riskji u strateġiji ta’ prevenzjoni

Keywords:

Dan ir-rapport qasir jiddeskrivi l-ixprunaturi ewlenin tat-telexogħol u tar-riskji, il-benefiċċji u l-isfidi assoċjati tas-sikurezza u s-saħħa okkupazzjonali (OSH) li jinħolqu għall-ħaddiema u l-organizzazzjonijiet matul il-pandemija. Dan jenfasizza l-importanza ta’ valutazzjonijiet tar-riskju fuq il-post tax-xogħol biex tiġi protetta s-saħħa fiżika tat-teleħaddiema u r-riskji psikosoċjali potenzjali li jaffettwawhom. Jiddiskuti wkoll ir-regolamenti Ewropej li jirregolaw it-telexogħol, inkluż id-dritt ta’ skonnessjoni.

Ir-rapport fih eżempji ta’ prattiki tajbin ta’ OSH adottati mill-kumpaniji fl-Ewropa biex jappoġġaw it-teleħaddiema matul il-pandemija.

Niżżel in: bg | el | en | et | fr | hu | nl | tr |