Ħinijiet twal bilqiegħda b'mod statiku fuq il-post tax-xogħol: l-effetti fuq is-saħħa u pariri ta’ prattika tajba

Keywords:

Ħafna impjiegi jinvolvu ħinijiet twal bilqiegħda b’mod statiku, li flimkien ma’ stil ta’ ħajja sedentarju, huma marbuta ma’ saħħa ħażina.

Dan ir-rapport jeżamina l-kwistjonijiet li jikkonċernaw ħinijiet twal bilqiegħda fuq il-post tax-xogħol, inklużi l-impjiegi u l-ħaddiema l-aktar affettwati, u jidentifika r-riskji għas-saħħa li jinħolqu, inklużi d-disturbi muskuloskeletali. Dan jiddiskuti l-leġiżlazzjoni pertinenti tal-UE u l-valur tal-valutazzjonijiet tar-riskju għall-protezzjoni tas-saħħa ta’ dawk involuti fix-xogħol li jinvolvi ħinijiet twal bilqiegħda.

Ir-rapport jipprovdi wkoll linji gwida u indikaturi ta’ politika għall-promozzjoni ta’ ħidma dinamika u attiva b’inqas ħin bilqiegħda, u eżempji ta’ interventi effettivi fuq il-post tax-xogħol u prattika tajba. Dan jenfasizza l-importanza li wieħed jibqa’ attiv mhux biss għall-ħaddiema iżda wkoll għat-tfal tal-iskola, biex jiġi żgurat li x-xogħol ikun sostenibbli għall-forza tax-xogħol tal-lum u għall-ġenerazzjonijiet futuri.

Niżżel in: en