Il-prevenzjoni ta’ disturbi muskoloskeletali f’forza tax-xogħol diversa: fatturi ta’ riskju għan-nisa, migranti u ħaddiema LGBTI

Keywords:
Dan ir-rapport jeżamina l-prevalenza ta’ disturbi muskoloskeletali (MSDs) u l-fatturi ta’ riskju fiżiku, psikosoċjali, individwali u organizzattiv assoċjati fi tliet gruppi speċifiċi ta’ ħaddiema: nisa, migranti u ħaddiema LGBTI. Dan jiddiskuti għaliex il-ħaddiema f’dawn il-gruppi huma esposti aktar ta’ spiss għal fatturi ta’ riskju relatati mal-MSD, u jirrapportaw prevalenza ogħla ta’ kwistjonijiet tas-saħħa, inklużi l-MSDs, minn ħaddiema oħra.
Il-fieldwork li jinkludi intervisti ma’ esperti, gruppi fokus mal-ħaddiema u analiżi fil-fond ta’ studji tal-każijiet jappoġġja u jikkumplimenta u jkompli jikkwalifika l-bażi ta’ evidenza attwali.
Fl-aħħar nett, qed jiġu proposti rakkomandazzjonijiet għall-politiki biex jiġu ġestiti r-riskji għas-saħħa u biex jiġu evitati l-MSDs f’kull wieħed mit-tliet gruppi.
Niżżel in: en