Kartellun - Il-protezzjoni tal-ħaddiema fil-kuntest tat-tibdil fil-klima: Attivitajiet tal-EU-OSHA

Keywords:

Il-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima fuq is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH) diġà qed jidħlu fis-seħħ. Dan il-kartellun ġie ppreżentat fil-konferenza ta’ livell għoli “Research Perspectives on the Health Impacts of Climate Change” (Perspettivi ta’ Riċerka dwar l-Impatti fuq is-Saħħa tat-Tibdil fil-Klima) (Frar 2024), organizzata mid-DĠ RTD tal-Kummissjoni Ewropea. Il-kartellun jenfasizza l-oqsma ta’ ħidma attwali u futuri ewlenin tal-EU-OSHA fl-indirizzar tal-isfidi relatati mat-tibdil fil-klima u l-OSH.

Niżżel in: en