Is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali bħala fattur ewlieni biex jiġi attirat persunal ġdid

Keywords:
Il-pandemija tal-COVID-19 affettwat l-aspettattivi u l-attitudnijiet rigward is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH) u l-politiki u l-prattiki relatati. Minħabba dan, l-OSH għandha rwol akbar fir-reklutaġġ ta’ persunal ġdid u dawk li qegħdin ifittxu impjieg.
Dan id-dokument ta’ diskussjoni jippreżenta tibdil fir-reklutaġġ u fir-Riżorsi Umani b’mod ġenerali, b’mod partikolari l-modi ppreferuti tal-impjegati fit-tiftix għall-impjiegi u kif l-aspettattivi u l-attitudnijiet tagħhom ġew trasformati lejn l-impjegaturi.
Huwa janalizza kif l-OSH tista’ tkun element ewlieni tal-promozzjoni tal-impjegaturi u tar-reklutaġġ tal-kandidati t-tajba. Fl-aħħar nett, jitressqu rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq ir-riżultati u s-suġġetti diskussi.
Niżżel in: en | mt |

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett