Is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali fl-Ewropa: l-istat u x-xejriet fl-2023

Keywords:

Ir-rapport jiddeskrivi l-istat tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali fl-UE, u jkopri x-xejriet attwali u l-iżviluppi. Dan juża data li ġiet ikkompilata fil-qafas tal-attività tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol “Sistema ta’ Informazzjoni tal-UE dwar l-OSH” u jikkombina indikaturi kwantitattivi ma’ deskrizzjonijiet ta’ spjegazzjoni u analitiċi.

Ir-rapport ikopri xejriet li jmorru lura bejn 10 snin u 25 sena — skont id-disponibbiltà ta’ data affidabbli u kwistjonijiet metodoloġiċi. Dan iqis ukoll il-fatturi kuntestwali rilevanti u l-infrastrutturi tal-OSH. Fl-aħħar nett, jikkonkludi b’ħarsa ġenerali lejn it-titjib, l-istaġnar u l-iżviluppi ambigwi, u l-oqsma ta’ tħassib. 

Niżżel in: en