L-Irlanda L-eliminazzjoni tar-riskji mit-trab tas-silika kristallina respirabbli fis-settur tal-kostruzzjoni

Keywords:
Premjijiet ta’ Prattika Tajba għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa 2018-2019
Organizzazzjoni mfaħħra 

Is-sustanza karċinoġenika silika kristallina respirabbli (RCS) hija periklu komuni ħafna fis-siti tal-kostruzzjoni.

Bl-impenn ta’ ġestjoni ta' livell għoli, BAM Ireland identifikat riskji għall-ħaddiema fis-siti tagħha minn din is-sustanza perikoluża u modi kif tista' tnaqqashom. Bosta perikli ġew eliminati fl-istadju tad-disinn - billi ġie ssostitwit l-użu ta’ materjali li fihom is-silika u attivitajiet ta' ġenerazzjoni tas-silika b'alternattivi aktar sikuri - u l-proċeduri ta’ manutenzjoni u t-tagħmir ta' protezzjoni personali ġew imtejba u l-konformità ġiet issorveljata b'mod regolari.

Il-kumpanija stipulat lis-sottokuntratturi fl-istadju tal-akkwist li l-estrazzjoni tat-trab RCS kellha tintuża fis-sors u kkollaborat ma’ manifattur magħruf ta' għodod professjonali biex tippermettilhom jixtru dawn l-għodod.

L-isforzi biex titqajjem kuxjenza żguraw li l-ħaddiema kollha kienu konxji dwar ir-riskji u l-benefiċċji tal-konformità mal-politiki ta’ sigurtà, li joħolqu ambjent tax-xogħol u kultura ta' prevenzjoni aħjar.

 

Niżżel in: en | is |