Servizzi ta’ Prevenzjoni Esterni fin-Norveġja - Kunsiderazzjonijiet u trasferibbiltà

Keywords:

Din in-nota ta’ politika tiffoka fuq ir-rwol tas-servizzi ta’ prevenzjoni esterni fin-Norveġja f’żewġ oqsma ta’ attività: is-servizzi tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol, u l-iskema tar-rappreżentanti reġjonali tas-sigurtà (RVOs). Dawn jappoġġaw il-konformità mar-regolamenti u l-prattiki tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol.

L-iskema tas-servizz tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol tikkontribwixxi għal titjib fil-postijiet tax-xogħol Norveġiżi. L-iskema tal-RVOs neċessarjament għandha kundizzjonijiet differenti għal industriji differenti, iżda għal kollha kemm huma tiżgura li l-kumpaniji meħtieġa jkollhom rappreżentant tas-sigurtà elett wieħed bit-taħriġ meħtieġ. Qed tiġi diskussa wkoll it-trasferibbiltà lejn pajjiżi Ewropej oħrajn.

Niżżel in: en