Awtomatizzazzjoni konjittiva: x’qed jagħmlu l-UE u l-Istati Membri biex jipproteġu lill-ħaddiema?

Keywords:

L-użu dejjem akbar tal-intelliġenza artifiċjali (IA) qiegħed kontinwament jittrasforma l-impjiegi u l-postijiet tax-xogħol. Dan jippreżenta opportunitajiet u sfidi, kif ukoll benefiċċji u riskji għas-sikurezza u s-saħħa okkupazzjonali (OSH). L-awtomatizzazzjoni (jew semiawtomatizzazzjoni) ta’ kompiti konjittivi b’mod partikolari tintroduċi diversi tħassib dwar il-benessri tal-ħaddiema li għandu jiġi indirizzat minn dawk li jfasslu l-politika.

Dan is-sommarju ta’ politika jippreżenta inizjalment punti ewlenin dwar l-"Att dwar l-Intelliġenza Artifiċjali" tal-Kummissjoni Ewropea, billi jenfasizza l-perspettiva ċċentrata fuq il-bniedem li tieħu l-UE meta tiġi biex tintroduċi u tirregola s-sistemi tal-IA. Jinvestiga wkoll l-inizjattivi nazzjonali tal-Ġermanja, Franza, in-Norveġja u l-Iżvezja rigward l-approċċ tagħhom għat-tixrid ta’ sistemi bbażati fuq l-IA fuq il-post tax-xogħol. Fl-istess ħin, jirrimarka l-lakuni fil-politika soċjali tagħhom li jeħtieġu jiġu kkunsidrati.

Is-sommarju ta’ politika jikkonkludi billi jirrakkomanda kooperazzjoni transnazzjonali u globali biex jitfasslu politiki u standards kondiviżi fir-rigward tal-IA u l-impatt tagħha fuq l-OSH.

Niżżelin: en