Awtomatizzazzjoni konjittiva: implikazzjonijiet għas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali

Keywords:

Dan ir-rapport jiffoka fuq l-awtomatizzazzjoni ta’ kompiti konjittivi fir-rigward tar-robotika avvanzata u s-sistemi bbażati fuq l-IA u l-impatt tagħhom fuq is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH). Jipprovdi valutazzjoni dwar l-istat attwali tar-riċerka dwar l-effett tal-awtomatizzazzjoni (jew semiawtomatizzazzjoni) tal-kompiti konjittivi u l-implikazzjonijiet għal impjiegi, kompiti u setturi speċifiċi.

Jiddiskuti l-isfidi u l-opportunitajiet dwar sistemi bbażati fuq l-IA u l-OSH, ippreżentati fil-kuntest ta’ tassonomija ċentrali li tippermetti l-klassifikazzjoni ta’ kompiti skont kompiti konjittivi relatati mal-informazzjoni, kompiti relatati mal-persuna jew kompiti relatati mal-oġġett.

Niżżelin: en