Advanced robotic systems for inspection and maintenance of gas and oil infrastructure

Sistemi robotiċi avvanzati għall-ispezzjoni u l-manutenzjoni tal-infrastruttura tal-gass u taż-żejt (ID10)

Keywords:

Biex tipprijoritizza s-sikurezza u s-saħħa okkupazzjonali (OSH) tal-ħaddiema tagħha,il-kumpanija Norveġiża tal-infrastruttura tal-gass li hija proprjetà tal-Istat u - operata mill-Istat implimentat teknoloġiji robotiċi.

Preċedentement, l-ispezzjoni u l-manutenzjoni tal-infrastruttura tal-gass u taż-żejt twettqu manwalment, u b’hekk esponew lill-ħaddiema għall-perikli tat-tħaddim f’reċipjent taħt pressjoni.

Issa, il-kumpanija tuża żewġ sistemi robotiċi. Filwaqt li jżommu kontroll sħiħ taż-żewġ sistemi robotiċi hekk kif joperaw esternament, il-ħaddiema kisbu ħiliet ġodda. Lista ta’ kontroll aġġornata tal-OSH tirrifletti t-talbiet ta’ din ir-realtà l-ġdida.

Niżżel in: en

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett